...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดค้น - ขุดแต่ง บูรณะเสริมความมั่นคงและปรับภูมิทัศน์โบราณสถานวัดซุ้มกอ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 526 ครั้ง)